องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช ตำบลหนองไทร
จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 3 คน
ปีนี้ 756 คน
ทั้งหมด 6692 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03.10.2013)
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
      
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
……………&hellip...
 
  โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี ๒๕๕๗
      
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองไทร ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองไทร ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยได้รับเกี...
 
  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อแสดงออกถึงความรักความกตัญญุต่อผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีไทยขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยมีท่าน สจ.ธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.