องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช ตำบลหนองไทร
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไทร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นตำบลหนองไทร
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
        หลักการและเหตุผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยไ...
 
  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และ...
  โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบล...
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางตา ประจำปี พ.ศ...
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
  โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด ณ อบต.หนองไทร
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไ...
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.