องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]11
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]11
3 บันทึกข้อความ แนวทางการจัดทำคุู่่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]9
4 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]76
5 โครงการ กิจกรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]73
6 ประกาศมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2565 ]72
7 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 พ.ค. 2564 ]76
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 เม.ย. 2564 ]77
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 เม.ย. 2564 ]77
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]78