องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
“ประเพณีสืบสาน
การศึกษาก้าวหน้า
ปลอดยาเสพติด
เศรษฐกิจชุมชนดี
ทุกชีวีปลอดโรค
สาธารณูปโภคครบครัน
สมบูรณ์พรรณสิ่งแวดล้อม”