องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]4
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง [ 14 ม.ค. 2562 ]81
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 14 ม.ค. 2562 ]82
4 การขออนุญาตการเปลี่ยนใช้อาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]75
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]81
6 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21 [ 14 ม.ค. 2562 ]77
7 การขออนุญาตรื้อถอน [ 14 ม.ค. 2562 ]77
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 14 ม.ค. 2562 ]78
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 14 ม.ค. 2562 ]79
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 14 ม.ค. 2562 ]77
11 การแจ้งขุดดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]76
12 การแจ้งถมดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]122
13 การชำระภาษีป้าย [ 14 ม.ค. 2562 ]74
14 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]80
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 ม.ค. 2562 ]76
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 14 ม.ค. 2562 ]110
17 การเคลื่อนย้ายอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]74
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]78
19 แจ้งก่อสร้างอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]81
20 แจ้งดัดแปลงอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]78