องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ [ 30 ม.ค. 2566 ]25
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 19 ส.ค. 2565 ]26
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 8 ส.ค. 2565 ]26
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]25
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]28
6 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]26
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 ส.ค. 2564 ]111
8 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]111
9 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]109
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2564 ]110
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2552 [ 29 ต.ค. 2552 ]131
12 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก [ 27 ต.ค. 2552 ]179