องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :