องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเทศบาลหนองบัวโคกถึงสามแยกใต้ชลประทาน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 [ 23 มิ.ย. 2566 ]36
2 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 [ 12 มิ.ย. 2566 ]31
3 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 [ 12 มิ.ย. 2566 ]32
4 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหัวนาถึงดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ 8 [ 12 มิ.ย. 2566 ]34
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566(เพิ่มเติม) [ 25 พ.ค. 2566 ]40
6 อัตราภาษีป้าย (อัตราใหม่) [ 2 ม.ค. 2566 ]42
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2565 ]29
8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2565 ]29
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]31
10 อบต.หนองไทร ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ (ด้านสายตา) [ 15 พ.ย. 2565 ]25
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2565 ]45
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]32
13 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 19 ก.ย. 2565 ]27
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 9 ส.ค. 2565 ]33
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ [ 28 ก.ค. 2565 ]29
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ [ 25 ก.ค. 2565 ]30
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 25 ก.ค. 2565 ]31
18 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร [ 25 เม.ย. 2565 ]189
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2565 ]33
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 เม.ย. 2565 ]176
 
หน้า 1|2|3|4|5