องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :