องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :