องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 7 มี.ค. 2567 ]3
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 20 เม.ย. 2566 ]49
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]60
4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]40
5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 28 มี.ค. 2566 ]40
6 ประกาศ [ 28 มี.ค. 2566 ]31
7 ยุทธศาสตร์ [ 19 เม.ย. 2565 ]127
8 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]130
9 ประกาศ [ 19 เม.ย. 2565 ]123
10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 19 เม.ย. 2565 ]166
11 ยุทธศาสตร์ [ 26 เม.ย. 2564 ]185
12 แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 9 พ.ย. 2552 ]150