องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ณ  วัดบ้านดอนแต้ว  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๔๗  ตน 

2024-03-20
2024-02-05
2023-10-20
2023-09-15
2023-07-28
2023-06-07
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-01
2023-04-12