องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไทร


โครงการเสวนาป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน)

    รายละเอียดข่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ
          ๑. เพื่อให้มีทีมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูงใน รพ.สต.
          ๒. เพื่อให้มีระบบการทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน และ อสม.
          ๓. เพื่อให้มี อสม. ในหมู่บ้านเป็นผู้ไปติดตาม ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และเจาะหาน้ำตาลในเลือด ๑ วัน ก่อนมีคลินิก ถ้าผู้ป่วยรายใดพบความผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงก็นัดให้ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยืนยันอีกครั้ง
         
 
วงรี: ๔ 
 

๔. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบาย และไม่ต้องอดอาหารและมานั่งรอตรวจน้ำตาลในเลือด ในการรับบริการในวันที่มีคลินิค
          ๕. เพื่อให้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกันโดยใช้ CPG การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
          ๖. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้ปกติ อัตราการขาดนัดลดลง อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ส่งกลับไปยัง รพ.ด่านขุนทด
          ๗. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ


    เอกสารประกอบ

โครงการเสวนาป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ