องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน ๔๐ ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลหนองไทร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน ๔๐ ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลหนองไทร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว :