องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
 
การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการคัดเลือกสายบริหาร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราช พนักงานครู
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครูในสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้าย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรักษาวินัยพนักงานจ้าง
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :