องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติม


บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

    รายละเอียดข่าว

ไม่มีเรื่องร้องเรียน    เอกสารประกอบ

บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ