องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรฐานการปฏิบ้ติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบ้ติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ