องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย [ 9 เม.ย. 2567 ]7
2 คู่มือประชาชนการชำระภาษีป้าย [ 9 เม.ย. 2567 ]6
3 คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 เม.ย. 2567 ]7
4 คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป้วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2567 ]7
5 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 5 เม.ย. 2567 ]7
6 คู่มือประชาชนลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 เม.ย. 2567 ]7
7 คู่มือการให้บริการกองช่าง [ 5 เม.ย. 2567 ]6
8 คู่่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 31 มี.ค. 2566 ]45
9 คู่มือประชาชน การชำระภาษีป้าย [ 22 เม.ย. 2565 ]134
10 คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ [ 22 เม.ย. 2565 ]120
11 คู่มือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง [ 1 มี.ค. 2565 ]111
12 มาตรฐานการให้บริการ [ 6 พ.ค. 2564 ]132