องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :