องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.64)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :