องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานประมาณการรายจ่าย 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประมาณการรายจ่าย 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :