องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :