องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติม


บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :