องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔- ๒๕๖๖) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔- ๒๕๖๖) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ