องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๓) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ