องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ