วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6120NV MX-237AT จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งธ 6738 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สำนักปลัด) ตู้เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (พัดลม จำนวน 2 เครื่อง, พัดลมติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง