วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนดินสายหนองตะไก้ เชื่อมถนนสายบ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวนา ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายสามแยกวัดดอนแต้ว - บ้านนางไปล่ บ้านดอนแต้ว ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองกระทิง - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านดอนป่าโอบ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหนองสะแก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านน้อย-บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่4 บ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง