วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ 3 บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาสูบน้ำจากห้วยลำมะหลอดเข้าสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดถึงคลองลำมะหลอด หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายพริก หมู่ 8 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองสะแก (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ 5 บ้านหนองสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 10 บ้านใหม่ประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ห้วยลำมะหลอด หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง