วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด เส้นทางบริเวณ หมู่ที่ ๔,๖ และหมู่ที่ ๙ บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2562
ซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ
11  เม.ย. 2562
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 303-02 สายดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2562
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 303-02 สายดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสามัคคี
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง