วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(จากบ้านใหม่ประชาสรรค์ ถึง หนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางแยกหน้าโรงเรียนหนองแดงถึงสี่แยกหนองเต่า บ้านหนองแดง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประจำศูนย์ อปพร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อถังอัดจารบีลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง