วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อชุดนักกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบล หนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก 8716 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ร่วมกันลด PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาด 1.20x2.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะพับหน้าโต๊ะปิดผิวเมก้า จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง