วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศการปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 และซ่อมแซมถนน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร จำนวน 4 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,656 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง