วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน 14 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงหนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ไปถึงบุฝ่าว บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านใหญ่ถึงคุ้มหนองเต่า บ้านหนองแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 33,300 ถุง และ นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 9,990 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง