วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0001 (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้น 1 VIP จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหนองสะแกประดู่งามถึงไร่วิลัยรักษ์ บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู๋บ้าน บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ๋อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ผ้าขาวม้าคละสี ขนาดกว้าง 70 ซม. ยาว 30 เมตร จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง