วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้โครงขาทำจากเหล็ก มีพนักพิงที่นั่ง บุนวม จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน แล็คซีน ปกพลาสติกใส เหล็กหนีบกระดาษฯ ลฯ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาดดอกหญ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มเสนอเซ็นต์ ลวดเสียบกระดาษ ปากกาลูกลื่น ฯ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องเหลาดินสอแฟ้มสันฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อนมโรงเรียนและนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงๆละ 120 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง