วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (พัดลม จำนวน 2 เครื่อง, พัดลมติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มไทยพัฒนาจากถนนลาดยางถึงบ้านนายบุญมี ทานสุวรรณ์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผู้ใหญ่แปว บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกใต้ชลประทานถึงถนนเส้นโบราณ บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง