วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหัวนาถึงดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 89 8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง